Παλαιωμένο τσίπουρο

Παλαιωμένο τσίπουρο

ΤΟ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΩΣΗ

Το μικροκλίμα του νησιού επηρεάζει καθοριστικά την παλαίωση

Παλαιωμένο τσίπουρο σε γαλλικά δρύινα βαρέλια στα οποία έχει ωριμάσει κρασί μπορντώ ή βινσάντο. Τα βαρέλια καίγονται εσωτερικά (πολύ, μέτρια, λίγο ή καθόλου) πριν την εισαγωγή του αποστάγματος. Η παλαίωση διαρκεί από ένα έως πολλά έτη. Το έτος απόσταξης και η διάρκεια της παλαίωσης δηλώνεται στην ετικέτα με έναν τετραψήφιο κωδικό. Ο πρώτος διψήφιος αριθμός δηλώνει το έτος απόσταξης ενώ ο δεύτερος τα έτη παλαίωσης στο βαρέλι (καινοτομία της Makryonitis Syros Distillery). Κάθε χρόνο εμφιαλώνεται μικρή ποσότητα διαφορετικής παλαιότητας αποσταγμάτων και δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να διαπιστώνει και να συγκρίνει τη μεταβολή των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών με το χρόνο παλαίωσης. Ο χαρακτήρας του, οφείλεται μεταξύ άλλων και στις συνθήκες παλαίωσης που επηρεάζονται από τις έντονες κλιματολογικές αλλαγές του νησιού κατά τη διάρκεια του έτους.

ΠΡΟΪΟΝ ΑΛΚΟΟΛ ΚΙΒΩΤΙΟ
ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟ ΤΣΙΠΟΥΡΟ 20.01 (ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ) 500ml 40% VOL 6 ΦΙΑΛΩΝ
ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟ ΤΣΙΠΟΥΡΟ 19.03 (ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ) 500ml 40% VOL 6 ΦΙΑΛΩΝ